Færgen Mary ankomst og første tur den 8. april 2006 optaget af Kaj Kollerup Madsen