Korn og Frugtsorter på Hessel

Såningen af de gamle kornsorter på Hessel er overstået for i år.

Der er i år to vårhvede sorter som er sået på et noget større areal, end der tidligere har været, det er meningen, at der for begge sorters vedkommende skal laves nogle undersøgelser efter høst for deres bage egenskaber, som forhåbentlig resulterer i at de fremover kan anvendes som brødhvede. For såvel byg som havre er der tale om de samme sorter som de foregående år,

Derforuden er der i år kommet to nye vårrug samt 8 vårhvede til listen over gamle kornsorter, de nye sorter er alle kommet fra den nordiske genbank, og de det er meget små portioner som der er sået alle sorterne er sået i en række på ca. 2 m. og det er så hensigten at opformere dem, så der med tiden kan foretages analyser og undersøgelser af deres dyrkningsmæssige egen skaber.

Der er i år endvidere sået Emmer, Enkorn og Spelt.

Frugthaven som blev etableret i 2012 er under stadig udbygning, idet der er plantet ca. halvdelen af de træer og buske som der er plads til, arbejdet med at indsamle træer og buske fortsætter. der er i år podet nye træer som forventes udplantet til efteråret, der er flere spændende iblandt de podninger som er foretaget i år, der er bl.a. podet en blomme som kommer fra Skagen museum, hvem ved om det er et træ som De kendte Skagens malere har nydt frugten af , ingen ved i hvert fald hvad det er for en blomme, men den er velsmagende.

Humlen som der er en af på Hessel vil blive plantet i Frugthaven sammen med en ny indsamlet humle, der er dermed skabt grundlaget for grundmaterialet for fremstillingen af den nye Hessel Øl

Som tidligere år er der såvel sået roer som sat kartofler og boghvede, så det er et stort udvalg af de gamle kendte afgrøder som har været dyrket i dansk landbrug som findes på marken ved Hessel

Holger Jessen