Johannes V. Jensen er vel nok den mest berømte himmerlænding. Han var forfatter og

modtog i 1944 den fornemme Nobelpris i litteratur. Johannes Vilhelm Jensen (almindeligt kendt som Johannes V. Jensen) blev født den 20. januar 1873 som søn af dyrlæge Hans Jensen og Marie Kirstine Jensen. Han voksede op i Farsø i et dyrlægehjem med antireligiøse forældre. Han blev lægestuderende på Københavns universitet og arbejdede som journalist ved siden af for at finansiere sine

studier. Efter 3 års studier valgte han at skifte karriere og gav sig selv til litteraturen. På det tidspunkt havde han allerede udgivet 12 romaner.

 

Fødebyen Farsø

 

På sin fars side var Johannes V. Jensen af bondeslægt fra Guldager

ved Nørager, mens moren var fra Falster. Johannes V. Jensens

farfar var Jens Jensen Væver hvis historie Johannes. V. Jensen

benyttede i en af Himmerlandshistorierne delvis på baggrund af

nogle optegnelser fra hans onkel Møller i Aalestrup. Faderen var dyrlæge i Farsø,

og Johannes V. Jensen var den næstældste i en søskendeflok på elleve" Flere af børnene skrev, malede og fotograferede. Mest kendt er søsteren Thit Jensen,

som også er forfatter. Broren Hans Deuvs (døbt Hans Otto Jensen) malede og forsøgte at blive uddannet på Kunstakademiet. Som ung malede Johannes V jensen også.

Johannes V. Jensen var en kort tid i 1900 forlovet med forfatterinden Edith Nebelong (senere Edith Rode) og blev i 1904 gift med Else Marie Ulrik og fik tre sønner.

 

Johannes V. Jensen

Museet i Farsø

 

Johannes V. Jensen Museet består af to sammenhængende bygninger . Den ældste del af museet udgøres af "Smedehuset", hvor Johannes V. Jensen blev født. En kort tid boede forældrene i to lejede værelser i husets nordlige ende, indtil de byggede hus

længere oppe ad hovedgaden i Farsø. Et hus, der desværre blev nedrevet i I930'erne. Efter flere års forfald blev "fødehjemmet" købt af Lions Club, Farsø, sat i stand og åbnet som museum i september 1991.

Museets nye tilbygning stod færdig i 2008, men blev først indviet i april 2011.

 

I museets gamle bygning, der bærer sneglehuset på sin ryg, fortælles der i billeder, montrer, plancher og TV - skærme om Johannes V. Jensens liv: Om forfatterens slægt, om de steder, han boede, om de mange rejser og venner. Men også skulpturer

og buster, der giver eksempler på hans glimrende evner som bl.a. billedhugger, som synes overraskende for mange, og som han dyrkede hele sit liv. Denne del af museet rummer desuden en stor samling førsteudgaver, avisartikler, lydbånd etc.

 

Inde i selve sneglehuset, kommer man til rotunden, det ovale værelse. Her eksponeres en række ting eller genstande fra forfatterens arbejdsværelse, her kaldet

Arbejdets Rum. Genstandene er udlånt af Nationalmuseet, og arrangeret

af arkitekt Eskild Bjerre Laursen. Udstillingen åbnede i 2011, og giver en poetisk stemning af Johannes V. Jensens univers og hvem og hvad som inspirerede ham til hans mange kunstneriske udfoldelser. l opstillingen er Johannes V. Jensens

buster af børn/bømebøm og af hustruen Else, der er brugsting, møbler, flinteøkser og i det hele taget mange overraskende effekter, man ikke umiddelbart orbinder med en nobelpristager i litteratur.

 

Forfatterskabet

 

Man slutter lundgangen i sneglehusets sidste del, i en udstilling som blev åbnet i april 2012. Her kan gæster fordybe sig i de forskellige dele af Johannes V. Jensens store forfatterskab. Plancherne, monitoren og de seks montrer fortæller om hver

sin del af Johannes V. Jensens forfatterskab, der er et af de mest omfattende i dansk litteratur. Digte, myter, romanerne Den Lange Rejse og Kongens Fald, Nobelprisen, og ikke mindst Himmerlandshistorier, Montren med Himmerlandshistorier drejer

som om de ca. 35 fortællinger, han især skrev mellem 1898 og 1910, og som blev hans første store succes som forfatter. Her tegner han et billede af virkelige

personer og lokaliteter i samtidens Himmerland.

 

Mindestenen

 

På generalforsamlingen i Farsø Borgerforening i 1950 fik daværende kæmner C.L. Lorenzen ideen til, at der skulle rejses en mindesten over forfatteren i Farsø.

Mindestenen blev rejst på bakken syd for Farsø, billedhugger professor Mogens Bøgild, udførte arbejdet. Motiverne er taget fra romanen "Den lange rejse" Den 24. oktober 1960 blev mindesmærket afsløret.

 

Himmerlandhistorier

 

Gennem sine Himmerlandshistorier tegner Johannes V. Jensen et billede af både egnen og en række personer, som der har levet i virkeligheden. Selvom

der er tale om skønlitteratur, rummer historierne vigtige oplysninger

om livsvilkår, skikke, hverdagsliv, omgangstone, landskab og enkeltpersoners væremåde og historie. I Farsø Rådhuscenters foyer hænger fire motiver fra Himrnerlandshistorierne, malet af Birthe Kjærsgaard. De fire Himmerlandshistorier

som er portrætteret er Ane og Koen, Tordenkalven, Syvsoverne og Farsø kirke.