Nobelpristagerens fødehjem

Adressen er Søndergade 48 i Farsø, og det var i dette, efter vore dages målestok, beskedne hvide hus fra begyndelsen af 1800-tallet, at den verdenskendte danske forfatter Johannes V. Jensen kom til verden den 20. januar 1873 i stuen med gavlvinduerne mod nord. Her havde dyrlæge Hans Jensen lejet to værelser til sig selv, sin kone og sine børn. Johannes var næstældste barn og det eneste af dyrlægens

11 børn, der blev født i huset, som faktisk var byens gamle smedehus. Køkkenet måtte dyrlægefamilien dele med husets ejer, som både var landmand og smed.

 

Langt senere blev huset anvendt som turistkontor, men efterhånden forfaldt det og var meget tæt på nedrivningsom. Imidlertid blev det overtaget af Lions Club i Farsø,

er Ak held til at realisere e gammel drøm om at etablere e museum for Johannes V. Jensen. Museet kunne åbnes 1991, og i 1999 stiftedes en støtteforening, der fostrede

ideen om en udvidelse med en egentlig museumsbygning. Den 15. april 2011 var derfor en stor dag i Farsø, for den dag nne det ny Johannes V. Jensen Museum indvies.

 

Det centrale rum i arkitekten Palle Breinholms ny bygning er Rotunden, kaldet "Arbejdets Rum", der rummer genstande fra Johannes V. Jensens arbejdsværelse. Forfatterens bohave blev oprindelig overdraget til Nationalmuseet, med de nye og fine rammer i Farsø gik Nationalmuseet med til at udlåne arbejdsværelset, og på denne måde giver det ny museum et fint indtryk af digterens liv og de mange facetter i hans forfatterskab.

 

Dermed har støtteforeningen løst sin første og største opgave. Men arbejdet fortsætter med at udbrede kendskabet til Johannes V. Jensens liv og forfatterskab, bl.a. i form af busture og foredrag. For selvom Johannes V. Jensen er en af

Danmarks største forfattere, og selvom han fik Nobelprisen i litteratur i 1944, er der i vore dage rigtig mange, som ikke kender ham, og som ikke har læst hverken "Himmerlandshistorier" eller "Kongens fald" - og så blev netop "Kongens

fald"endda kåret til århundredets danske roman i 1999.

 

Johannes V. Jensen var en meget sammensat natur. Han anskaffede sig en motorcykel allerede i 1917, og efter tidens forhold rejste han utroligt meget, bl.a. i Asien og USA, men alligevel led han tit af hjemve, og endskønt han var en gudbenådet

forfatter, ville han egentlig have været læge og startede faktisk også på lægestudiet, men han opgav det efter tre år til fordel for litteraturen. Det forklarer sikkert følgende

anekdote, som Johannes Møllehave fortæller: Da Johannes V. Jensen modtog Nobelprisen, blev han spurgt, om han var glad for den. "Ja," svarede han, "men jeg er gladere for, at mine tre sønner blev læger." Johannes V. Jensen døde i 1950.

 

 

Das Geburtshaus des Nobelpreisträgers

Die Adresse ist Søndergade 48 in Farsø, und es war in diesem, nach unseren heutigen

Massstaben bescheidenen Haus vom Anfang des 18. Jahrhunderts, in dem der weltbekannte dånische Autor Johannes V. Jensen nach eigener Aussage am 20. Januar1873 in der nach Norden gewandten Dachstube zur Welt kam. Hier hatte der Tierarzt Hans Jensen fur sich, seine Frau und seine Kinder zwei Zimmer gemietet.

 

Johannes war das 2.alteste und das einzige von den 11 Kindern, das in diesem Haus qeboren wurde. Das Haus war die Schmiede des Ortes und die Tierarztfamilie musste sich die Kliche mit dem HauseigentUmer teilen, der sowohl Landwirt als

auch Schmied war. Viel spåter wurde das Haus u.a als Touristkontor

genutzt, aber dann vefiel es und war fast abbruchreif.

 

Der l.lonsclub in Farsø ubernahm es dann und es gelang. einen alten Traum zu realtsieren, nåmlich ein Museum fur J.V. Jensen einzurichten.

 

Das Museum wurde 1991 eriiffnet und 1999 grlindete man eine Stutzvereiniqunq, die die Idee einer Erweiterung mit einem eigentlichen Museurnsbau hatte.

Der 15. April 2011 war ein grosser Tag in Farsø, da an diesem Tag das

neue Johannes V. Jensen Museum eingeweiht wurde.

 

 The birthplace of the Nobel Prize Winner

The address is Søndergade 48 in Farsø and it was in this modest home, after today's standards, from the 19th Century that the world famous Danish author Johannes V. Jensen was born on January 20th 1873. Accordinq to him, in the living room. with the windows facing north. Veterinarian Hans Jensen had rented two rooms for himself, his wife and children. Johannes was the second-oldest child and the only one of the veterinarian's 11 children that was born in the house, which actually used to

be the town's blacksmith. The veterinary family had to share the kitchen with the owner of the house, who was both a farmer and blacksmith.

 

Much later the house was among many other things used as the town's tourist office, but as time went by it deteriorated and it was very close to being demolished. However, Lions Club Farsø took possession of the house and began realizing an old dream of a museum for Johannes V. Jensen.

 

The museum opened in 1991 and in 1999 a support group was forrned with the purpose of establishing an actual museum. Therefore, April 15th was a great dav

in Farsø, since this was the official opening of the new Johannes V. Jensen Museum