Siden 1523 har der været færgeforbindelse over farvandet mellem Hvalpsund og Sundsøre - først med robåd, så med motorbåd, og fra 1927 med en "rigtig" færge.

Forholdene på færgerne og ved færgestederne var i det hele taget særdeles mangelfulde før i tiden. Det afhang fuldstændig af færgemandens skøn over vejr og vind, antallet af passagerer at der overhovedet blev sejlet.

 

Færgens forlis

Klagerne over færgemændene og deres fartøjer var mange, men de var dog ikke alle lige berettigede, og de ulykker, der uvægerligt skete, kunne ikke altid tilskrives færgemændenes uduelighed eller bådenes manglende sødygtighed.

 

I "Jyske Efterretninger" fra 5. oktober 1792 står det: Den 23. September KL.5 skulde Færgen gaa fra Hvalpsund Færgebro til Salling, og da den vilde udgaa, løb så mange Sallingbønder i Færgen tillige med deres medhavende købte Sæderug og købte Faar med videre, så de ialt blev 23 personer, 4 a 36 Tdr. Rug og 18 Faar, hvilken fragt

var langt over Færgens Kræfter at bære. Da de kom ud paa Dybet løb Vandetforoven ind i Færgen, og da Færgekarlene erfarede forestaaende Ulykke, vilde de have noget af Rugen udkastet, men hver især modsatte sig det. Og som de derom talede, sank Færgen med dem alle, og 3 blev kuns reddet på Aarerne, saa ialt 20 Personer

blev druknede med Færgefolkene iberegnet.

 

Rigtig færge indsættes

Det var derfor lidt af en revolution, da der i 1927 blev indsat en "rigtig" færge, som ovenikøbet var en jernbanefærge. Det var færgen "Hvalpsund", som var 40 meter lang og kunne overføre hele 22 personbiler og 150 passagerer. Og så kunne den

klare turen over sundet på blot 12 minutter, hvor det før i tiden kunne tage timer.

Men hvorfor egentlig en jernbanefærge? Fordi der dengang faktisk var en jernbane på

begge sider af sundet! Fra Aalborg kunne man fra 1920 køre med Aalborg Privatbaner over Aars og helt til Hvalpsund. Og på Sallingsiden blev der faktisk også lagt spor, fordi der var planer om en bane fra Furfærgen i Branden via Sundsøre til Jebjerg, hvor man stødte til Skive-Glyngøre-banen. Men den bane blev aldrig til noget - altså bortset fra et par hundrede meter spor i Sundsøre, som så udelukkende blev anvendt til de godsvogne, der blev overført med færgen

Færgen blev i årenes løb -i takt med tiden, moderniseret på forskellig måde. l 1956 blev den således udstyret med hydraulisk regulering af motoren og omstyring af sejlretningen fra broen. Dette medførte, at man nu kun behøvede en besætning

på to mand, en på broen og en på dækket.

I 1970 blev den oprindelige hovedmotor udskiftet med en ny 4-cylindret, 320 HK motor fra Aabenraa Motorfabrik.

 

I 1977 konstateres det, at den gamle jernbanefærge er nedslidt, men der skal gå endnu 3 år, nemlig indtil den 3. september 1980, hvor den 53 år gamle jernbanefærge "MJF Hvalpsund" for sidste gang forlader færgelejer i Sundsøre. Færgen

bliver den ljuni 1981 solgt til en produktbandler i Viborg for 25.000 kr. - til deling mellem Sundsøre og Farsø kommuner.

 

Færge fra "Pinen og Plagen"

Den næste færge blev købt brugt ved nedlæggelsen af den nærliggendefærgefart "Pinen og Plagen" der sejlede fra Himmerland til Mors. Ved indvielsen af Sallingsundbroen i 1979 blev alle rutens fem færger solgt til

forskellige andre mindre overfarter, og således også her.

 

Færgen "Sallingsund", var bygget hos Søren Larsens skibsværft i Nykøbing Mors i 1958, og blev nu overtaget af Hvalpsund-Sundsøre-overfarten, hvor den kunne overføre 12 personbiler af gangen med en besætning på to mand. Færgen fik naturligvis det nye navn "Hvalpsund"

M/F Mary

I marts 2006 fik overfarten atter en ny færge. Med navnet "Mary" kan man jo gætte på, om inspirationen kommer fra kongehuset - eller fra Rasmus Klump-bøgerne! Men denne en færge efter helt moderne

principper, dvs. en stålfærge med "klapperne" monteret på færgen. Færgelejerne er nu afløst af anløbssteder, hvor det er

færgens klap, der sænkes ned på land. Færgen ejes og drives fortsat af Farsø og Sundsøre komrnuner i et fælles I/S Selskab, og færgeriet har cirka 8 ansatte.

Med en kapacitet, der er mere end den dobbelte af gamle "Hvalpsund"s 12 biler, kommer færgen til stor glæde for rutens brugere, hvor den succesfulde virksomhed Thise Mejeri på Sundsørevej bI. a. bidrager til rutens store og stabile trafik.

Overfatten over Hvalpsund varer ca. 10 minutter og sejles hver halve time

 Den 8. april 2006 blev færgen "M/F Mary" indsat på ruten. Mary kan medbringe 30 personbiler eller 2 lastvognstog og 14 personbiler. Overfarten tager ca. 10 minutterDen allerførste rute over sundet, nemlig med robåd som fungerede fra 1523. Senere blev det en motorbåd

 

Kilder: Lokalhistorisk Arkiv Farsø

Bogen "Hvalpsund-Sundsøre Færgefart gennem 500 år af Vegger og Jakobesen udgivet af færgebestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart i marts 2006