Mange besøgende til gratis kaffebord med rundstykkerDen nye Tombolavogn