Lokalerne var fyldt til sidste plads, da borgerne i Hvalpsund mandag aften mødtes for at give luft for deres holdning til Vesthimmerlands kommunes planlagte lukning af plejehjemsfunktionen på Hesselvang. Alle stole var besat, så der måtte hentes flere frem fra gemmerne i Lord Nelson yderrum, indtil alle ca. 110 tilhørere kunne sidde ned.

 

Fra kommunalbestyrelsen var mødt seks medlemmer, hvoraf hovedparten i starten holdt fast ved at den planlagte besparelse (læs: lukning af plejehjemsfunktionen) var nødvendig. Dog også med den tilføjelse at det skete med – indtil flere – blødende hjerter! Enkelte politikeres indlæg gik endog på at løbet jo endnu ikke var endelig kørt, og at stormødet derfor godt kunne opfattes som et forhandlingsmøde.

 

De mange fremmødte deltog ivrigt over en bred front, med indlæg og spørgsmål, som afslørede kendskab til både de faktiske forhold og den økonomiske virkelighed .Der var flere henvisninger til konkrete områder (fra nuværende og tidligere personale), som fungerede uhensigtsmæssigt i det nuværende system. Områder, hvor der efter deltagernes mening kunne spares. Mødet havde søgt, og fået, aktindsigt i den økonomiske beregningsmodel for den påtænkte besparelse, og den blev stærkt kritiseret for at være mangelfuld og især for ikke at medtage de udgifter, der ville komme som en utilsigtet følgevirkning af besparelserne.

 

Henimod mødets slutning blev det kendt, at bestyrelsen for Hesselvangs Venner havde en hidtil hemmeligholdt plan, som kunne iværksættes såfremt den påtænkte besparelse blev fastholdt.. Der herskede jo ingen tvivl om at den lokale befolkning også fremover ønskede et velfungerende lokalt plejehjem.

 

Mødet mundede derefter ud i følgende udtalelse:

”Såfremt Vesthimmerlands Kommune vælger at nedlægge plejehjemsfunktionen på plejehjemmet Hesselvang, med virkning fra 1. juli 2010, vil en gruppe borgere arbejde på at der etableres et friplejehjem i Hvalpsund fra samme tidspunkt”.

 

Den omtalte gruppe består af følgende: Hanne Krogh Sørensen, forsikringsrådgiver i Farsø

Sparekasse og pårørende til beboer på Hesselvang. Henning Clausen, formand for Hvalpsund vandværk og souschef på Louns-Alstrup skole, Ove Nørskov, statsautoriseret revisor og formand for Hvalpsund Boldklub samt kasserer i Hvalpsund Hallens bestyrelse, Torben Jensen, forhenværende bilforhandler i Aars og forholdsvis ny tilflytter til Hvalpsund, Mogens Jensen, direktør i Farsø Sparekasse og helt ny tilflytter til Hvalpsund, Søren Skovgaard, pensioneret skoleleder fra Kongshøjgaard og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem, samt Samuel Frederiksen, pensioneret skoleinspektør i Hvalpsund.

 

Efter denne oplysning tog formanden for kommunens sundhedsudvalg, Martin Glerup, på ny ordet og bedyrede, at så længe der var behov for en nattevagt på plejehjemmet Hesselvang, så ville man fra sundhedsudvalgets side garantere at en sådan person ville være tilstede på plejehjemmet.

 

På dette sene tidspunkt af mødet var ringen ligesom sluttet. Plejehjemsbesparelsen på ca. 710.000 var netop baseret på at nattevagterne kunne spares væk. Med Martin Glerups garanti om fortsat nattevagt så længe behovet var tilstede - en garanti som blev afgivet i ca. 110 vidners påhør - måtte den stadigvæk årvågne forsamling konkludere at der ingen reel besparelse ville blive.

 

De fremmødte kunne således gå opmuntret hjem og håbe på en samlet kommunalbestyrelses fornuftige afslutning på sagen.