Hvalpsund Bogcafé

 

Hvalpsund Bogcafe´

Illerisørevej 10

Hvalpsund

 

Hvalpsund Bogcafe er en forening der står for udlån af bøger og arrangerer kulturelle aktiviteter.

Det er en åben forening uden kontingent. Dens arbejde hviler på frivillige bidrag. Ønsker man at give et bidrag kan det indbetales på Vestjysk Bank reg.nr. 9174 og kontonummer 2860008141 eller mobile pay 0547VS

I august bliver der husstandsomdelt en folder for vinterens aktiviteter i Hvalpsund. Louns og Alstrup. Har du ikke fået folderen kan den hentes i Borgerhuset.

De kulturelle arrangementer koster kr 75,00.