Grundejerforeninge HESSEL

Grundejerforeningens område dækker "den gamle" sommerhusudstykning i Hvalpsund - alle veje med fuglenavne.

 

Foreningen har til formål at :

 

a. Varetage medlemmernes lovlige interesser

b. Repræsentere grundejerne i fællesanliggender, samt yde bistand ved håndhævelse af grundejernes rettigheder og pligter.

 

Foreningen er uafhængig af partipolitik, bestemte religiøse interesser og lignende.