Grundejerforeningen Liiengård

At varetage medlemmernes interesser, samt repræsentere grundejerne i alle fælles anliggender og yde bistand til foreningens medlemmer ved håndhævelse af deres rettigheder og andre berettigede interesser, såvel juridiske som tekniske.