Pr Gruppen

Pr Gruppen

 

 

1: Gruppen er nedsat af Hvalpsund Borgerforening.

 

2: Gruppen refererer til Hvalpsund Borgerforening.

 

3: Gruppen har ikke egen økonomi.

 

4: Gruppen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst et af medlemmerne er fra Hvalpsund

Borgerforenings bestyrelse.

 

5: Det er gruppens opgave at oprette og vedligeholde byens hjemmeside

”Hvalpsund-by.dk”

-Gøre siden så brugervenlig som muligt for fastboende og turister.

-Være en del af byens ansigt ud ad til.

-Opkræve kontingent fra de erhvervsdrivende der er med på hjemmesiden til Hvalpsund Borgerforening.

 

6: Det er gruppens opgave årligt at ajourføre og udlevere Hvalpsund Info folderen til nye tilflyttere – Folderen skal til gennemsyn i bestyrelsen for

Hvalpsund Borgerforening inden udsendelse.

 

7: Gruppen skal hele tiden være opmærksom på at opsamle og formidle nyheder

fra foreninger, virksomheder og nye tiltag i byen.

-Hele tiden være med til at træne de forskellige foreninger i at melde ud om

deres arrangementer og referater fra generalforsamlinger m.v. til avisen eller

hjemmesiden.

-Hele tiden være opmærksom på at der bliver rapporteret til mødekalenderen.

 

8: Aktivt prøve at finde nye veje at få gjort opmærksom på byen, som et attraktivt sted at bo og virke.

 

9: Referater af udvalgsmøder sendes til Hvalpsund Borgerforenings sekretær.

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

Grethe Østergaard

Strandparken 3

Hvalpsund

9640 Farsø

Telefon 31 95 23 52

 

Per Sørensen

Skrænten 2,

Hvalpsund

9640 Farsø

Telefon 98 63 86 47